Årets Svensk-Amerikan 2015

xxxx

Emily Tepe

 
Emily Tepe är bosatt i Wilmington, Delaware, och är i tolfte led ättling efter Peter Larsson Cock och Margaret Lom som reste till Amerika ombord på Kalmar Nyckel. De deltog i hennes tredje seglats över Atlanten, med ankomst till Delaware 1641. Paret var det första som ingick äktenskap i kolonin Nya Sverige.
Inom familjen har man genom generationerna vårdat sin svenska historia och alltid varit mån om sitt svenska arv. Emily Tepe började sin karriär som operasångerska, men vidgade sin repertoar till popmusik efter ett framträdande i NBC:s Late Night med Conan O’Brien. Orkesterledaren Max Weinberg tyckte om hennes röst, och hon engagerades vid flera tillfällen till O’Briens show.

Hon har genomgått utbildning vid Juilliard School och The Manhattan School of Music samt framträtt på olika klubbar i New York och Off Broadway-scener. Emily Tepe tilldelades 2004 ett Fulbrightstipendium för att studera skandinavisk klassisk musik i Stockholm. Under hennes vistelse i Stockholm engagerades hon också för en roll på Kungliga Operan i Sven-David Sandströms Batseba.
Pressrelease om Emily Tepe
Pressrelease of Emily Tepe, in English
Bildgalleri från firandet av Emily Tepe i Filipstad
Bildgalleri från firandet av Emily Tepe i Karlstad