Distriktsmötet i Lundsbrunn 2013

Stormästare Bill Lundquist

Den 18:e-19:e maj 2013 höll Distriktslogen Norra Sverige nr 19 sitt distriktsmöte i Lundsbrunns kurort. Värdloge var Logen Skövde nr 626. Vid distriktsmötet deltog delegater från våra lokalloger, distriktstjänstemän, före detta distriktsmästare, storlogetjänstemän samt gäster från Distriktslogen Södra Sverige nr 20. Från Storlogen deltog Stormästaren Bill Lundquist med hustru Sheila, vice Stormästaren Tore Kellgren med hustru Birgitta, medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd Ulf Alderlöf samt Storloge Deputerade Tore Tellberg. Distriktslogen Södra Sverige nr 20 deltog med Distriktsmästaren Olle Wikström och vice Distriktsmästaren Karl-Axel Bengtsson.


Stormästare Bill Lundquist med Distriktsmästare Ewa Pihlhammar.

Logen Skövde, nr 626 arrangerade på fredagen en Vasakväll med middag och underhållning av den skönsjungande gruppen Hot Lips. Tidigare under dagen hade Exekutiva Rådet haft sitt förberedande möte inför distriktsmötets kommande två dagar.

Sånggruppen Hot Lips

Distriktsmötesförhandlingarna öppnades den 19:e maj av Distriktsmästare Ewa Pihlhammar, som hälsade alla delegater och gäster välkomna. Öppnandet med anföranden följdes av flaggparad samt parentation för avlidna Vasasyskon inom Distriktslogen.

Distriktstjänstemännens och kommittéernas rapporters kommentarer lästes upp och budget för den kommande terminen godkändes. Därefter samlades utskottsgrupperna under några timmar för att komma fram till förslag till beslut på inkomna motioner och rekommendationer. Redovisning av förslag och fattandet av beslut startade under lördag eftermiddag och avslutades på söndag förmiddag.

På lördagen var det bankett med god mat, sångunderhållning av Emelie med maken Mattias vid pianot. Kvällen avslutades med dans i Brunnssalongen till orkestern Finezz.

Avgående tjänstemän avtackades på söndagen och därefter var det nomineringar och val av nya tjänstemän för den kommande terminen 2013-2015.

Till ny Distriktsmästare valdes Connie Grön, ordförande i Logen Lidköping, nr 636

Efter att Distriktet under några terminer varit utan Distriktsungdomsledare, valdes Monica Jernér, ordförande i Logen Vadstena, nr 762 till ny Distriktsungdomsledare.