Intresseanmälan

Är du intresserad av att veta mer om Vasa Orden av Amerika?

Mejla nedanstående uppgifter till närmsta lokalloge:

 • För och efternamn
 • Adress
 • Postnummer
 • Postadress
 • Telefon
 • E-postadress

Du hittar en förteckning över lokallogernas kontakter på sidan Lokalloger.

Vill du veta mer hittar du mer information här:

Vasa Orden av Amerikas informationsfolder sid. 2-3

Vasa Orden av Amerikas informationsfolder sid 1-4

Medlemskap i Vasa Orden av Amerikas lokalloger kan sökas av en person som är över 14 år och som:

 • Är född i ett nordiskt land eller är av nordiskt ursprung, eller
 • Är barn (genom födsel eller adoption, inkluderande adopterat barn av icke-nordisk härkomst) till Vasamedlem
 • Är make/maka till Vasamedlem eller till kanditat som godkänts för medlemskap, eller
 • Är icke-nordisk änka/änkling efter en person med nordiskt ursprung
 • Icke är av nordiskt ursprung, men som är engagerad i främjande och framåtskridande vad gäller svenskt och nordiskt arv och kultur

Ansökan görs genom att lämna medlemsansökan till önskad lokalloge eller genom att till lokallogen inlämna intresseanmälan för vidare information. Före intagning skall sökanden rekommenderas av en Vasamedlem i den lokalloge där inträde önskas.