Storlogemöten

Storlogens emblem

Vasa Orden av Amerikas högsta instans är Storlogen i USA, vilken leds av Stormästare och Storlogens Exekutiva Råd. Vart fjärde år samlas valda delegater till Storlogemöte.

På Storlogemöten avhandlas inkomna motioner och rekommendationer från distriktslogerna, man väljer ny styrelse och nya storlogetjänstemän, det är alltid en svensk medlem som väljs in i Storlogens styrelse.

Storlogemötet 2022 i Philadelphia, Pennsylvania

Vikingasymbol för Storlogemötet 2022

Storlogemötet 2018 i Sacramento i Californien

Symbol för Storlogemötet 2018

Bildgalleri från Storlogemötet 2018
Bildgalleri från Storlogens middagar 2018
Bildgalleri från Storlogens utflykter 2018

Tidigare års Storlogemöten