Jubileum 2024

Välkommen att fira vår loges hundraårsjubileum i Göteborg! Firandet kommer att hållas i denna byggnad – BÖRSEN

Welcome to join our lodge’s 100 year celebration in Göteborg, Sweden! The celebration will be held in this building – BÖRSEN

Information om firandet kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida

Information of the celebration will be available on this webpage

För kontakt / For contact

452goteborg2024@gmail.com