Vasa-Arkivet


I den gamla svenskkolonin Bishop Hill, Illinois i USA finns Vasa Ordens arkiv och museum. Platsen för Vasa National Archives valdes för dess historiska värde för svenskarnas ”stora invandring” till Amerika.
Bishop Hill förklarades 1984 som ”National Historic Landmark”. Vasa-Arkivet ligger därmed inom ett historiskt skyddat område, och smälter genom sin byggnadsstil väl in i den historiska miljön.
Vasa-Arkivet bevarar dokumentation om Vasa Orden av Amerika, om dess loger, dess verksamhet och medlemmar. Det finns även fotografier på medlemmar och miljöer. Vasa-Arkivet är tillgängligt för allmänheten och besökare kan finna information om de som varit Vasa Ordens medlemmar i USA.
Den dagliga verksamheten och öppethållande av Vasa-Arkivet utförs av arkivarie Kathy Cuff. Samtidigt dokumenterar Kathy de insamlingar av föremål och annat med anknytning till invandrarnas historia som är viktiga för Vasa Orden.
Vasa-Arkivets verksamhet, drift och underhåll bekostas av Vasa-Arkivets gåvofond, som är en nödvändig förutsättning för Vasa-Arkivets fortlevnad. Insamlingar i Sverige till förmån för Vasa-Arkivet insamlas på frivillig väg genom stödorganisationerna, Vasa-Arkivets Vänner inom Distrikt Norra Sverige Nr 19 och Vasa-Arkivets Stödförening inom Distrikt Södra Sverige Nr 20.
Vi ser givetvis gärna att du blir medlem i Vasa-Arkivet Vänner. På så sätt stärks vår organisation och du gynnar Vasa-Arkivets verksamhet.
Medlemskap i Vasa-Arkivets Vänner
Medlem 50:-/år
Ständig medlem 700:- (engångsbelopp)
Loger 150:-/år
Gåvor
Gåva till Vasa-Arkivet vid uppvaktning på Högtidsdagar. Telegram med text enligt gåvogivarens önskemål sänds till jubilaren, och gåvogivaren får en bekräftelse på sin gåva.
Gåva till Vasa-Arkivet till minne av en avliden medlem i Vasa Orden. Ett stilfullt Minneskort sänds till den bortgångnes familj, och ett kort av samma utseende sänds till och bevaras för all framtid av Vasa-Arkivet i Bishop Hill. Gåvogivaren får en bekräftelse på sin gåva.
Vasa-Arkivets Vänner – Bankgiro 452-4807. Vänligen uppge kontaktuppgifter
Distriktslogens  Norra Sverige nr 19 representant för Vasa Arkivet
Lars-Åke Sjöbergvav.dl19@gmail.com
Besök gärna Vasa-Arkivets hemsida