Tidskrifter

 

Varje medlem inom distriktet får bland annat medlemsblad och tidning med information och artiklar.
VASA KÄRVEN är distriktets informationsblad vilken utges 4 gånger/år

THE VASA STAR (Vasastjärnan) är namnet på Vasa Ordens egen tidning och vilken utges 4 gånger/år.

VASA NYTT är för Distriktslogen Södra Sverige nr 20 medlemstidning vilken utges 4 gånger/år