Distriktslogen

Distriktslogens emblem

Distriktslogen Norra Sverige nr 19 är en av två Distriktsloger i Sverige.
Distriktslogerna lyder under Storlogen som finns i USA.

Vårt distrikt sträcker sig från Borås i söder till Härnösand i norr, Karlstad i väster och Gotland i öster, och vi har lokalloger, som lyder under Distriktsloge nr 19. Vi är en loge som välkomnar både kvinnor och män på lika villkor.

Vartannat år har vi Distriktsmöte, där vi avhandlar de motioner och rekommendationer som inkommit från lokallogerna och medlemmar och väljer nya tjänstemän och styrelse, Exekutiva rådet.

Distriktsmöten

Distriktsmöten för Distrikten i Sverige hålls vartannat år.
På Distriktsmötet väljs styrelse (Exekutiva Rådet), tjänstemän och övriga förtroendevalda,
se startsidan, vänsterkolumnen ”Tjänstemän 2021-2023”

Distriktsmötet 2023 kommer att hållas i Norrköping

Inbjudan till Distriktsmöte 2023

Anmälningsblankett till Distriktsmötet 2023

Distriktsmötet 2021 hölls i Norrköping

Tidigare Distriktsmöten

Exekutiva Rådet

Exekutiva Rådet 2021-2023 

Distriktsmästare DMMaggie Ahlin Thelin
Vice Distriktsmästare VDMRoger Axelsson
Distriktssekreterare DSBirgit Hellström
Vice Distriktssekreterare VDSPer Wingren
Distriktskassör DKAnn-Sara Liljebladh
Distriktskulturledare DKLCharlotte Börjesson
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDERMarianne Andersson

Utbildningar

Utbildning av våra valda tjänstemän i lokallogerna ligger oss varmt om hjärtat och vartannat år
arrangerar Exekutiva Rådet Tjänstemannautbildning för valda tjänstemän i logerna.

Bildgalleri från Tjänstemannautbildningen i Karlstad 2020

Tidigare Utbildningar


Övrig verksamhet