Main menu:

Startsidan

En hälsning från vår DM

Sommarbrev 15 juli

 

En hälsning från GM och DM

Norrköping 2020-03-26

Kära Vasavänner i DL19.

Tänk så lite man vet om framtiden, jag tror ingen av oss kunde drömma om en situation som vi är mitt i just nu. Det är overkligt samtidigt som vi dagligen matas med så mycket information, och nya rekommendationer kommer med jämna mellanrum.
Just nu är vädrets makter med oss, så det finns möjlighet till solsken, lite värme och frisk luft i alla fall. Jag tänker mycket på er, många i Vasa Orden tillhör gruppen som inte ska träffa andra, tufft då många 70 uppåt är aktiva människor. Det är så ledsamt att vi inte kan ses i våra loger och få umgås med alla härliga Vasa vänner runt om i landet. Det känns verkligen tomt utan våra träffar. Vi som jobbar har det också tufft nu, jag tillhör ett av de områden som har stora utmaningar, flygbranschen.

Jag hoppas vi ska klara oss utan att få Corona smittan, och att världen sen kommer att se lite bättre ut och att även de som bestämmer fått sig en tankeställare. Jag saknar er och hoppas vi snart kommer tillbaka till våra logemöten och andra gemensamma aktiviteter. Ta väl hand om er.

Varma Vasa hälsningar
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19

Här nedan vidarebefordrar jag en översättning av den hälsning vi fått av
vår Stormästare, Art Bjorkner.

Till alla Vasamedlemmar.
Många medlemmar frågar om logemöten under denna pandemi COVID-19. Storlogens konstitution för lokal loger anger att minst nio (9) regelbundna möten ska hållas under året. På grund av antalet människor som lider av effekterna av virus hotet samt direktiv för att distansera sig själva och isoleras från andra, gör jag därför en verkställande order att upphäva uppfyllandekraven för resten av detta kalenderår. Våra medlemmar ska vara säkra och friska och efterhand som tiden tillåter och pandemin upphör kommer vi återigen att njuta av kamratskapet i våra möten och evenemang med förnyad entusiasm.

I sanning och enighet
Art Bjorkner
Stormästare

Aktuellt om Corona-viruset

Exekutiva Rådet har full förståelse för den oro som finns i logerna, i rådande Coronavirustider.

Vi alla bör följa Folkhälsomyndighetens information, råd och riktlinjer när det gäller
risken för insjuknande och spridning av coronaviruset.

Vi stödjer självfallet de loger som väljer att ställa in möten och aktiviteter i närtid.
Vi alla måste ha eget omdöme och ta eget ansvar.

Det har kommit till vår kännedom att några loger redan tagit beslutet att ställa in
vilket vi har full förståelse för och respekterar.

Vi får verkligen hoppas att detta virus snart får ett avslut.

Med hopp och önskan om att vi alla får vara friska och att vi snart kan känna
att vi kan träffas igen i våra trevliga loger.

I sanning och enighet,

Varma hälsningar från oss i Exekutiva Rådet DL19
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19


Vasa Orden av Amerika
Vasa Orden av Amerika bildades i USA 1896 och är den största svensk-amerikanska organisationen i sitt slag 
med ca 9 500 medlemmar i USA, Kanada och Sverige. Den första svenska lokallogen instiftades i Göteborg 1924
och idag finns 32 lokalloger i Sverige med ca 2 000 medlemmar. Vasa Orden av Amerika arbetar för att stärka
de kulturella banden mellan Amerika och Sverige bl a genom att årligen utse Årets svenskamerikan och
genom en omfattande dokumentation av immigrationen till Amerika vid Vasa-Arkivet beläget i Bishop Hill, USA
som är öppet för besök och forskning. Inom de svenska lokallogerna erbjuds ett brett utbud av kulturella aktiviteter.
Distriktslogen Norra Sverige nr 19 av Vasa Orden av Amerika stödjer bland annat:

  • Vasa Arkivet i Bishop Hill, Illinois, USA
  • Kinship Center i Karlstad, f.d. Svenska Migrationscentret.

Vänloger
Lokallogerna inom DL19 har följande vänloger: Vänloger till lokalloger inom DL 19. rev.2019.doc

Distriktsmötet 2019 hölls i Nyköping
Bildgalleri från Distriktsmötet 2019
Bilder och reportage från Distriktsmötet finns även i Kärvens extranummer

Året Svensk-Amerikan 2019.
Till årets Svensk-Amerikan 2019, har utsetts Eric Nelson, Pressrelease Eric Nelson

Eric Nelson

.

.

.

.

..

.

Exekutiva Rådet 2019-2021 

 

ER 2019-2021

Distriktsmästare DM Maggie Ahlin Thelin
Vice Distriktsmästare VDM Håkan Holmgren
Distriktssekreterare DS Birgit Hellström
Vice Distriktssekreterare VDS Barbro Hult
Distriktskassör DK Ann-Sara Liljebladh
Distriktskulturledare DKL Charlotte Börjesson
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDER Gun Magnusson Särndal

.

ER (Exekutiva Rådet)
Nästa ER-möte (skype) är den xx, 2020.

Handlingsprogram för Vasa Orden DL 19:s framtid 
Handlingsprogram för Vasa Orden DL 19:s framtid hittar ni på Medlemssidan.

Informationsfolder
Vasa Ordens informationsfolder är nu uppdaterad. 
Klicka på dessa länkar för senaste version! VOA INFO 2020 sid 4-1 eller
VOA INFO 2020 sid 2-3  Informationsfoldern kan även beställas kostnadsfritt från
DS Birgit Hellström
.h@telia.com. 


.

Manusstopp VASA KÄRVEN
Nästa manusstopp är den 1:e november, 2020.
Skicka in manus, gärna med bilder till: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma,
mailadress: piabromma@gmail.com. I redaktionskommittén ingår dessutom Greta Öhgren,
Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714.

THE VASA STAR
Under rubriken ”Tidskrifter” i vänsterspalten kan ni läsa senaste numret av THE VASA STAR.
THE VASA STAR är Vasa Orden av Amerikas tidning i USA och Kanada. Tidningen är skriven både på engelska och på svenska och innehåller reportage och bilder från Vasaevenemang  i USA, i Kanada och i Sverige.

Mailadresser till THE VASA STAR: editorvasastar@yahoo.com eller vasaeditor@earthlink.net