Aktivitetsklubbar

 

Inom Vasa Orden av Amerika finns ett antal aktivitetsklubbar som är direkt underställda Storlogen i USA och ej under någon Distrikts- eller Lokalloge. Varje aktivitetsklubb har egen styrelse med ordförande, sekreterare och kassör. De flesta aktivitetsklubbar har startats av medlemmar i en lokalloge och har en nära förankring med lokallogen. Även icke medlemmar i Vasa Orden av Amerika kan antas som medlem i en aktivitetsklubb (gäller ej PDM-Club of Sweden).

Aktivitetsklubben samlar medlemmar med ett gemensamt intresse exempelvis för körsång, stöd till Vasa Arkivet, utveckling och stöd för ordensverksamheten m.m.

Inom Distriktslogen Norra Sverige nr 19 finns tre aktivitetsklubbar

Vilande aktivitetsklubb