Årets Svensk-Amerikan

 

Fram till och med år 2020, utsåg de båda Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20, varje år en nordamerikan av svensk härkomst alternativt en svensk bosatt i USA eller Kanada, Årets Svensk-Amerikan.
Årets Svensk-Amerikan inbjöds vartannat år till Karlstad och vartannat år till Växjö för besök på Svenska Emigrantinstitutet. I samband med firandet utdelades ett diplom av de båda Distriktsmästarna. Till en gemensam middag där Årets Svensk-Amerikan är hedersgäst inbjöds representanter för utrikesdepartementet och amerikanska/kanadensiska ambassaden.

Årets Svensk-Amerikan 2020

Årets Svensk-Amerikan 2020 – Jessica Meir 
Årets Svensk-Amerikan 2019 – Eric Nelson
Årets Svensk-Amerikan 2018 – Bruce Karstadt
Årets Svensk-Amerikan 2017 – Jan Eliasson
Årets Svensk-Amerikan 2016 – Nils Lofgren
Årets Svensk-Amerikan 2015 – Emily Tepe
Årets Svensk-Amerikan 1960-2019

Vad var Årets Svensk-Amerikan?

En utmärkelse vilken gavs till en person som har gjort en stor insats för sitt nya hemland (USA eller Kanada) och på så sätt hedrat sitt svenska ursprung.
De båda svenska Distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika, utnämnde i samförstånd med Utrikesdepartementet Årets Svensk-Amerikan.