Veterans Day

Veterans Day (ursprungligen känd som Armistice Day ) är en federal högtid i USA som observeras årligen den 11 november för att hedra militära veteraner , som är personer som har tjänstgjort i Förenta staternas väpnade styrkor (som släpptes ut under andra förhållanden än oärliga). Det sammanfaller med andra helgdagar inklusive vapenstilleståndsdag och minnesdag som firas i andra länder som markerar årsdagen för slutet av första världskriget. Stora fientligheter under första världskriget avslutades formellt vid 11:e timmen den 11:e dagen i den 11:e månaden 1918 när Vapenstillestånd med Tyskland trädde i kraft. På uppmaning av stora amerikanska veteranorganisationer döptes Armistice Day till Veterans Day 1954.
Veterans Day skiljer sig från Memorial Day, en amerikansk helgdag i maj. Veterans Day firar tjänsten för alla amerikanska militärveteraner, medan Memorial Day hedrar dem som hade dött under militärtjänst. En annan militär helgdag som också äger rum i maj, Försvarsmaktens dag, hedrar dem som för närvarande tjänstgör i den amerikanska militären. Dessutom erkänns kvinnoveterandagen av ett växande antal amerikanska stater som särskilt hedrar kvinnor som har tjänstgjort i den amerikanska militären.