Distriktslogens emblem

Vår Ordens emblem är vårt ”varumärke” och det är därför viktigt att det används på ett sådant sätt att det inte kan misstolkas. I Konstitutionens Allmänna Stadgar och regler står skrivet att Vasa Orden av Amerikas emblem inte får användas på något tillverkat föremål utan medgivande från Storlogens Exekutiva Råd.

I Konstitutionen står dessutom att ”Användning av emblem eller andra symboler för vår Orden på tex visitkort eller i samband med annonsering eller reklam för privat verksamhet är strängt förbjuden”.

Beskrivning om Vasa Ordens emblem för Distriktslogen finns i Konstitutionen för Distriktlogen.

För att spara en kopia av emblemet, högerklicka på aktuellt emblem och välj Spara bild som…
och leta upp var du vill spara bildfilen och välj på Spara.

Bredd 1,54 cm x höjd 2,00 cm i utskrift
Pixel 182 x 236
Upplösning 300 dpi

Bredd 3,85 cm x höjd 5,00 cm i utskrift
Pixel 455 x 591
Upplösning 300 dpi
Bredd 7,70 cm x höjd 10,00 cm i utskrift
Pixel 909 x 1180
Upplösning 300 dpi