PDM-Club of Sweden

Aktivitetsklubb nr 16


PDM-CLUB OF SWEDEN innehar charter som aktivitetsklubb sedan 8 juli 1985. Aktivitetsklubben ingår i Vasa Orden av Amerika och dess ändamål är att inspirera medlemmarna att aktivt deltaga i den verksamhet Vasa Orden av Amerika bedriver.
Målsättningen är att stödja sådana aktiviteter som avser att utveckla och vidmakthålla Vasa Orden av Amerikas betydelse som en svenskamerikansk vänskaps- och kulturorganisation bl. a genom att bistå de båda Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20 när så önskas och att erbjuda hjälp vid utbildningsverksamhet och svenskamerikanska arrangemang.
Medlemskap är öppet för alla FD Distriktsmästare som tjänstgjort/tjänstgör inom Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20. Som hedersmedlem kan inväljas annan FD Distriktsmästare från annan distriktsloge inom Vasa Orden av Amerika för speciella förtjänster i det Svenskamerikanska samarbetet.
PDM-Club of Sweden har 14 ordinarie medlemmar varav två från USA
samt 6 hedersmedlemmar från USA.
Kontaktperson: Ewa Pilhammar ewa.pilhammar@gmail.com

FDM Gunnar Gustafsson, Aldor Jansson och Einar Savolainen Grön DL Norra Sverige nr 19 PDM: Past District Master, dvs. före detta Distriktsmästare