Engelbrekt Singers

Aktivitetsklubb nr 15

ENGELBREKT SINGERS är en aktivitetsklubb inom Vasa Orden av Amerika med en nära anknytning till Logen Engelbrekt nr 619 i Västerås
ENGELBREKT SINGERS startades på initiativ av Sy Iréne Karlsson hösten 1983.
Den 10 februari 1985 anmälde Logen Engelbrekt Nr 619 kören ”Engelbrekt Singers” till Storlogen för att anhålla om charter som en Vasa aktivitets club.
Kören hade då 21 chartermedlemmar och egen styrelse med ordförande, sekreterare och kassör.
Kören fick mottaga sitt charterbrev nr 15, utfärdat 25 mars 1985 från Storlogekulturledaren Einar Jagemar vid Distriktsmötet i Västerås 16-18 maj 1985. Kören underhöll vid Distriktsmötet förstärkt vår medlem Kerstin Melin.
Kören har från starten 1983 och fram till 1990 övat en gång per vecka och genomfört många framträdanden i Logen samt seniorboende i Västerås.
Kören hade uppehåll i 17 år fram till hösten 2007 då det på nytt fanns intresse och möjligheter att starta om. Första framträdandet var vid Luciafirandet 2007, sedan Emigrantspelet vid 60-årsjubileet. Framförande görs numera årligen i samband med Luciafirande och Vårutflykt.
Kören har idag 14 medlemmar och leds av körledare Eva Lundgren.
Kontaktperson Irene Karlsson, telefon 021 50366