Årets Svensk-Amerikan 2018

xxxx

Bruce Karstadt

 
Bruce Karstadt föddes 1951 i Lindsborg, Kansas, en stad grundad av svenska immigranter 1869 och till vilken hans farfars föräldrar immigrerade i slutet av 1800-talet. Bruce Karstadt har en akademisk examen i historia och statsvetenskap från Bethany Collage. Han är fjärde generationen i sin familj som avlägger examen vid denna institution. Senare ingick han i Bethanys administration som juridisk rådgivare och assisterande rektor. Bruce Karstadt fortsatte att studera vid Washburn University School of Law, där han erhöll doktorsgraden i juridik.
Intresset för att stärka svenskamerikanska relationer väcktes då han ingick i organisationskommittén för 350-årsfirandet år 1988 av den svenska kolonin ”Nya Sverige”.
1990 utsågs Bruce Karstadt till ordförande för American Swedish Institute (ASI) i Minneapolis, Minnesota, en organisation bildad 1929 av den svenske tidningsutgivaren Swan J Turnblad.
Pressrelease om Bruce Karstadt
Pressrelease of Bruce Karstad, in English
Bildgalleri från firandet av Bruce Karstad i Växjö