Labor Day

Labor Day är en helgdag i USA och Kanada, vilken firas den första måndagen i september. Helgdagen grundades i USA av Knights of Labor år 1882 efter förebild från Kanada, där den har firats sedan år 1872. År 1887, var Oregon den första delstaten i USA att göra den till en officiell helgdag. När den blev en federal helgdag 1894, hade 30 amerikanska delstater infört Labor Day.

Ur Wikipedia