Verksamhet

 

Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige går i huvudsak ut på att medlemmarna under vänskaplig samvaro söker finna vägar för ett utökat kulturellt utbyte sinsemellan och med medlemmarna i USA och Kanada i arbetet för den svenska kulturens bevarande i deras nya hemland, samt att på bästa sätt mottaga och bistå Ordenssyskon från USA och Kanada, som besöker eller återvänder till Sverige. Verksamhet bedrivs i huvudsak inom de olika Lokallogerna som har mellan sex och nio möten om året. Mötena sker i enlighet med Vasa Ordens av Amerikas ceremonier följt av efterkapitel med varierande kulturellt innehåll. Vid efterkapitlet samlas medlemmar till en gemensam måltid med ett program som kan bestå av musik, sång, dans, föredrag, bildvisning etc.
Förutom ordinarie möten träffas logemedlemmar för kulturella aktiviteter såsom teaterbesök, besök på utställningar och företag, resor till intressanta platser inom landet och besök hos andra lokalloger. Även gemensamma resor till Amerika och Kanada kan arrangeras.
Många lokalloger har årligen återkommande aktiviteter, som i vissa fall är öppna för icke medlemmar, såsom Vikingaafton, Valborgsmässofirande, Gåsamiddagar, Kräftskivor, Thanksgiving Day, Atlantloge, Korpagille, Luciafirande och mycket mer.
Vasa Orden av Amerika och dess lokalloger äger inga egna ordenslokaler utan nyttjar lokaler tillhörande Odd Fellow Orden, Tempelriddare Orden, Coldin Orden eller andra institutioner.
De båda Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20 utser varje år en nordamerikan av svensk härkomst till Årets Svensk-Amerikan.
Lokalloger i Sverige kan ha en eller flera Vänloger bland lokallogerna i USA och Kanada.

 

Informationsfolder

Vasa Ordens informationsfolder är gemensam för de båda Distriktslogerna i Sverige.
Utskriften är i A4 format och viks till A5 format
VOA INFO 2021 sid 4-1 och VOA INFO 2021 sid 2-3
Informationsfoldern kan även beställas kostnadsfritt från Distriktssekreterare Birgit Hellström