Vasa Ordens emblem

Vår Ordens emblem är vårt ”varumärke” och det är därför viktigt att det används på ett sådant sätt att det inte kan misstolkas. I Konstitutionens Allmänna Stadgar och regler står skrivet att Vasa Orden av Amerikas emblem inte får användas på något tillverkat föremål utan medgivande från Storlogens Exekutiva Råd.

I Konstitutionen står dessutom att ”Användning av emblem eller andra symboler för vår Orden på tex visitkort eller i samband med annonsering eller reklam för privat verksamhet är strängt förbjuden”.

Utförlig information finns i Handbok för tjänstemän, kapitel 5.

Beskrivning om Vasa Ordens emblem finns i Konstitutionen på inredningssidan.

För att spara en kopia av emblemet, högerklicka på aktuellt emblem och välj Spara bild som…
och leta upp var du vill spara bildfilen och välj på Spara.

Bredd 1,54 cm x 2,00 cm i utskrift
Pixel 181 x 236
Upplösning 300 dpi

Bredd 3,83 cm x höjd 5,00 cm i utskrift
Pixel 453 x 591
Upplösning 300 dpi
Bredd 7,68 cm x höjd 10,00 cm i utskrift
Pixel 907 x 1181
Upplösning 300 dpi