Vasa Kärven

 

VASA KÄRVEN är Distriktets informationsblad som distribueras fyra gånger per år via e-post till lokallogerna.
I VASA KÄRVEN förmedlas information om aktiviteter från lokalloger och aktualiteter från Distriktslogen.
Våra medlemmar bidrar också med inlägg från deras kontakter med Amerika och Kanada.
Innehåll till tidningen är allt välkommet och du kan skicka ditt bidrag, gärna med bilder till
redaktör Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma.
Mailadress till VASA KÄRVEN är piabromma@gmail.com
Nästa manusstopp är den 1 maj, 2024.
I redaktionskommittén ingår dessutom Greta Öhgren, Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Bråviken nr 751.