Main menu:

Distriktslogen

 

Distriktslogens emblem

Distriktslogen Norra Sverige nr 19 är en av två distriktsloger i Sverige.
Distriktslogerna lyder under Storlogen som finns i USA.

Vårt distrikt sträcker sig från Borås i söder till Härnösand i norr, Karlstad i väster och Gotland i öster, och vi har lokalloger, som lyder under Distriktsloge nr 19. Vi är en loge som välkomnar både kvinnor och män på lika villkor.

Vartannat år har vi Distriktsmöte, där vi avhandlar de motioner och rekommendationer, som inkommit från lokallogerna och medlemmar och väljer nya tjänstemän och styrelse, Exekutiva rådet.

Distriktsmöten

Distriktsmöten för Distrikten i Sverige sker vart annat år.
På Distriktsmötet väljs styrelse (Exekutiva Rådet), tjänstemän och övriga förtroendevalda,
se sidan för Tjänstemän 2019-2021

Distriktsmötet 2021 hölls i Norrköping,

 

2021 var Exekutiva Rådet värdar för Distriktsmötet i Nyköping
med hjälp av Logen Bråviken nr 751.

Tidigare Distriktsmöten

 

Exekutiva Rådet

Exekutiva Rådet 2021-2023 

Distriktsmästare DM Maggie Ahlin Thelin
Vice Distriktsmästare VDM Roger Axelsson
Distriktssekreterare DS Birgit Hellström
Vice Distriktssekreterare VDS Per Wingren
Distriktskassör DK Ann-Sara Liljebladh
Distriktskulturledare DKL Charlotte Börjesson
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDER Marianne Andersson

 

Utbildningar

Utbildning av våra valda tjänstemän i lokallogerna ligger oss varmt om hjärtat och vartannat år
arrangerar Exekutiva Rådet Tjänstemannautbildning för valda tjänstemän i logerna.

Bildgalleri från Tjänstemannautbildningen i Karlstad 2020

Tidigare Utbildningar


Övrig verksamhet