Main menu:

Distriktslogen

 

Distriktslogens emblem

Distriktslogen Norra Sverige nr 19 är en av två distriktsloger i Sverige. Distriktslogerna lyder under Storlogen som finns i USA.

Vårt distrikt sträcker sig från Borås i söder till Härnösand i norr, Karlstad i väster och Gotland i öster, vi är idag 16 lokalloger som lyder under Distriktsloge nr 19. Vi är en loge som välkomnar både kvinnor och män på lika villkor.

Vartannat år har vi Distriktsmöte där vi avhandlar de motioner och rekommendationer som inkommit från lokallogerna och medlemmar och väljer nya tjänstemän och styrelse, Exekutiva rådet.

 

Distriktsmöten

Distriktsmöten för Distrikten i Sverige sker vart annat år.
På Distriktsmötet väljs styrelse (Exekutiva Rådet), tjänstemän och övriga förtroendevalda,
se sidan för Tjänstemän 2019-2021

Distriktsmötet 2021 kommer att hållas i Norrköping, se information och inbjudan 

2019 var Exekutiva Rådet värdar för Distriktsmötet i Nyköping
med hjälp av logerna Filbyter nr 714 och Bråviken nr 751.
Bildgalleri från Nyköping
Bilder och reportage från Distriktsmötet finns även i Kärven 2019 Distriktsmötet

 

Tidigare Distriktsmöten

 

Exekutiva Rådet

 

Exekutiva Rådet 2019-2021 

Distriktsmästare DM Maggie Ahlin Thelin
Vice Distriktsmästare VDM Håkan Holmgren
Distriktssekreterare DS Birgit Hellström
Vice Distriktssekreterare VDS vakant
Distriktskassör DK Ann-Sara Liljebladh
Distriktskulturledare DKL Charlotte Börjesson
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDER Gun Magnusson Särndahl

 

Utbildningar

Utbildning av våra valda tjänstemän i lokallogerna ligger oss varmt om hjärtat och vartannat år
arrangerar Exekutiva Rådet Tjänstemannautbildning för valda tjänstemän i logerna.

Bildgalleri från Tjänstemannautbildningen i Karlstad 2020

Tidigare Utbildningar


Övrig verksamhet