Storlogemöte

Storlogens emblem

Vasa Orden av Amerikas högsta instans är Storlogen i USA, vilken leds av Stormästare och Storlogens Exekutiva Råd. Vart fjärde år samlas valda delegater till Storlogemöte som i år sker i Philadelphia, Pennsylvania i USA.

På Storlogemöten avhandlas inkomna motioner och rekommendationer från distriktslogerna, man väljer ny styrelse och nya storlogetjänstemän, det är alltid en svensk medlem som väljs in i Storlogens styrelse. Före detta Distriktsmästare Connie Grön är Sveriges medlem för perioden 2018–2022.

Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin deltar från Distriktslogen Norra Sverige nr 19 som Storlogedelegat i Philadelphia.

Symbol för Storlogemötet 2022