Main menu:

Årets Svensk-Amerikan

De båda Distriktslogerna Norra Sverige nr 19 och Södra Sverige nr 20 utser varje år en nordamerikan av svensk härkomst alternativt en svensk bosatt i USA eller Kanada till Årets Svensk-Amerikan.

Årets Svensk-Amerikan inbjuds vartannat år till Karlstad och vartannat år till Växjö för besök på Svenska Emigrantinstitutet. I samband med firandet utdelas ett diplom av de båda Distriktsmästarna. Till en gemensam middag där Årets Svensk-Amerikan är hedersgäst inbjudes representanter för utrikesdepartementet och amerikanska/kanadensiska ambassaden.

Årets Svensk-Amerikan 2020 är framflyttat på grund av Corona-pandemin.

Årets Svensk-Amerikan 2019 – Eric Nelson

Årets Svensk-Amerikan 2018 – Bruce Karstadt
Årets Svensk-Amerikan 2017 – Jan Eliasson
Årets Svensk-Amerikan 2016 – Nils Lofgren
Årets Svensk-Amerikan 2015 – Emily Tepe

Årets Svensk-Amerikan 1960-2018

Vad är Årets Svensk-Amerikan?

En utmärkelse vilken ges till en person som har gjort en stor insats för sitt nya hemland (USA eller Kanada) och på så sätt hedrat sitt svenska ursprung.

De båda svenska Distriktslogerna av Vasa Orden av Amerika, utnämner i samförstånd med Utrikesdepartementet.

Vem som helst kan lämna förslag till Årets Svensk-Amerikan

Förslagsblankett ÅSA formulär eller Förslagsblankett ÅSA med förslag till Årets Svensk-Amerikan.