Main menu:

Historik

H.M. Konungen Carl XVI Gustaf är Storlogens Förste Hedersledamot och beskyddare av verksamheten i Sverige.

H.M. Drottning Silvia är Hedersledamot i Storlogen.

Vasa Orden av Amerika bildades den 18 september 1896 i New Haven, Connecticut, USA, genom en sammanslagning av fyra sjukhjälpskassor. Organisationen gavs ordenskaraktär och dess verksamhet skulle omfatta att ge medlemmarna stöd i sjukdom och nöd samt att verka för att höja medlemmarna ”som representanter för den svenska stammen” i moraliskt, intellektuellt och socialt anseende.Mer historik här – Bakgrund, Bildandet samt verksamhet i Amerika, Kanada och Sverige


Instiftade loger i Sverige


Distriktsmästare DL19


Information om Kinship Center