Main menu:

Startsidan

Vasa Orden av Amerika
Vasa Orden av Amerika bildades i USA 1896 och är den största svensk-amerikanska organisationen i sitt slag 
med ca 9 500 medlemmar i USA, Kanada och Sverige. Den första svenska lokallogen instiftades i Göteborg 1924
och idag finns 34 lokalloger i Sverige med ca 2 000 medlemmar. Vasa Orden av Amerika arbetar för att stärka
de kulturella banden mellan Amerika och Sverige bl a genom att årligen utse Årets svenskamerikan och
genom en omfattande dokumentation av immigrationen till Amerika vid Vasa-Arkivet beläget i Bishop Hill, USA
som är öppet för besök och forskning. Inom de svenska lokallogerna erbjuds ett brett utbud av kulturella aktiviteter.
Distriktslogen Norra Sverige nr 19 av Vasa Orden av Amerika stödjer bland annat:

  • Vasa Arkivet i Bishop Hill, Illinois, USA
  • Kinship Center i Karlstad, f.d. Svenska Migrationscentret.

Vänloger
Lokallogerna inom DL19 har följande vänloger: Vänloger till Lokalloger inom DL 19 2018

Julhälsning

Klicka här: Julhälsning

Storlogemötet

Storlogemötet 2018 hölls i Sacramento 29 juni – 6 juli. 

.

.

.

.

Till bildgalleri i vänsterkolumnen.

Året Svensk-Amerikan 2018.

Till årets Svensk-Amerikan 2018, har utsetts Bruce Karstadt

Så firades Bruce Karstadt, klicka här!

Bruce Karstadt

Pressrelease Årets Svensk-Amerikan 2018.doc

Exekutiva Rådet 2017-2019

 

Distriktsmästare DM Maggie Ahlin Thelin
Vice Distriktsmästare VDM Håkan Holmgren
Distriktssekreterare DS Britt-Inger Svahn
Vice Distriktssekreterare VDS Birgit Hellström
Distriktskassör DK Ann-Sara Liljebladh
Distriktskulturledare DKL Charlotte Börjesson
Medlem av Distriktets Exekutiva Råd MDER Gun Magnusson Särndal

.

ER (Exekutiva Rådet)
Nästa ER-möte är den 6:e december, 2018. Skype-möte.

Handlingsprogram för Vasa Orden DL 19:s framtid 
Handlingsprogram för Vasa Orden DL 19:s framtid hittar ni på Medlemssidan.

Informationsfolder
Vasa Ordens informationsfolder är nu uppdaterad. 
Klicka på dessa länkar för senaste version! VOA INFO 2018 sid 4-1 eller
VOA INFO 2018 sid 2-3  Informationsfoldern kan även beställas kostnadsfritt från
DS Britt-Inger Svahn.
h@telia.com. 


.

Manusstopp VASA KÄRVEN
Nästa manusstopp är den 1:e februari, 2019.
Skicka in manus, gärna med bilder till: Pia Norrman, Galonvägen 24, 168 73 Bromma,
mailadress: piabromma@gmail.com. I redaktionskommittén ingår dessutom Greta Öhgren,
Logen Stockholm nr 589 och Arne Lundin, Logen Filbyter nr 714.

THE VASA STAR
Under rubriken ”Tidskrifter” i vänsterspalten kan ni läsa senaste numret av THE VASA STAR.
THE VASA STAR är Vasa Orden av Amerikas tidning i USA och Kanada. Tidningen är skriven både på engelska och på svenska och innehåller reportage och bilder från Vasaevenemang  i USA, i Kanada och i Sverige.

Mailadresser till THE VASA STAR: editorvasastar@yahoo.com eller vasaeditor@earthlink.net