Logens flagga

Som representant för Storlogen var doktor Johannes Hoving 1922-1923 i Sverige med Vasabarnen och skapade då intresse för Vasaordens arbete, syfte och ändamål.  Professor Wilhelm Lundström var initiativtagaren.
Tack vare Rolf Peters entusiasm och förlösande ord till 31 ängsliga göteborgare ”låt oss i alla fall försöka ” bildades Sveriges första Vasaloge i Göteborg den 4 september 1924.  Wilhelm Lundström blev logens första FDO.
Logens ordningsnummer blev 452 i Distrikt Nr 19 Sverige.  10-årsjubileet firades i ordenslokalerna på Valand. Logen hade då något över 200 medlemmar.

1930-talet präglades av försiktig optimism i vasaarbetet, som dock förbyttes av ett missmod på grund av ett annalkande krig. Under dessa år sattes Ordens valspråk på prov och logen arbetade bland annat genom sin damklubb för solidaritet och människohjälp. Våra damer är fortfarande verksamma och aktiva med ett 60-tal medlemmar i damklubben som lever kvar under namnet Kristina.1949 firades logens 25-årsjubileum i dagarna två, dels i Göteborg och dels i Marstrand. Logen gästades bland annat av Stormästaren Carl W Jonsson, Washington DC.

Mötena har alltid större eller mindre inslag av ”Kontakt Amerika”, kultur och underhållning. Vårt ”stora” möte är traditionen med Atlantloge som firas i början av september varje år.

Utöver det vanliga mötesprogrammet erbjuder vi under vår och höst intressanta och omväxlande kulturaktiviteter.

Mer historik om Logen Göteborg nr 452