Är du intresserad av att bli medlem i Vasa Orden av Amerika?
Av oss kan du få mer information:

Kontaktpersoner 

  • Ordförande, Birgit Hellström, 0705 691 221
  • Vice ordförande, Einar Savolainen Grön, 0708 39 39 01
  • Sekreterare, Birgit Hellström, 0705 691 221
  • Kulturledare, Monica Olsson, 0702-761 522
    Samtliga dessa kontaktpersoner nås via vår gemensamma mailadress: epost@voalogen452.se
  • Webmaster, Lars-Göran Börjesson, 070-577 76 12

Välkommen att höra av dig!