Välkommen till Logen Göteborg!

Vår Orden har sitt ursprung i emigrationen till USA och är en kultur- och vänskapsorganisation som är politiskt och religiöst obunden där kvinnor och män är helt jämställda. Logen eller avdelningen i Göteborg är den äldsta i landet och vi har sammankomsterna på Bellmansgatan. Vi arrangerar utflykter, gör studiebesök och ordnar program med film och museibesök. Dessutom håller vi kurser i släktforskning. I Sverige finns det drygt 20-tal loger från Härnösand i norr till Malmö i söder. Logen i Göteborg är den äldsta i landet och vi har gott om plats för nya medlemmar! Är Du intresserad och vill veta mera är Du välkommen att besöka www.vasaorden.com/goteborg.

I kontakterna med Vasa Orden i Amerika, har vi bland andra kontakt med våra tre vänloger:
Drott Lodge Nr 168, Bethesda, Maryland
Lodge Siljan – Mora – Tuna Nr 134, Medlothian, Illinois
Bishop Hill Lodge Nr 683, Bishop Hill, Illinois

I september 2024 fyller logen Göteborg 100 år vilket vi ska fira på Börsen i centrala Göteborg.