Vår möteslokal är Coldin Orden, Bellmansgatan 7-9 i Göteborg