l

l

l

Vår mötesplats har varit Svarta Örns ordenshus på Lagerbergsgatan i Uddevalla.

Vi återvänder 2021 till gamla kära

Odd Fellows-huset