lVi har nu startat upp vår verksamhet igen och våra logemöten har vi i vår nygamla lokal Odd Fellows Ordenshus

Studiecirklarna är pågående enligt nedanstående schema:

Bokcirkeln Bok&Bubbel kl 1500 på torsdagar

 

Natur och Exkursioner

 

 Seniorsurfarna

Behöver du hjälp att använda din mobiltelefon?

Enklare tips för användning av din mobil, främst Iphone

Kontakta Jan Larsson om du vill vara med 0738 043078

 

Släktforskning

Tider meddelas senare

 

Är du intresserad, har du frågor, idéer mm hör du av dig till Sy Caritta,  tfn 0522-21942 el 0702 724928

 

 

Sorgebud

Br Bernth Gruvander

Det är med stor sorg och saknad vi konstaterar att en av Logen Uddevalla 638s bröder, Br Bernth Gruvander, har lämnat oss, släkt och vänner. Br Bernth avled den 12 februari efter en kort tids sjukdom  och efterlämnade släkt och vänner.

Br Bernth var medlem i tre loger under sina trettio år inom Vasaorden av Amerika. I Logen Strömkarlen 653, var Br Bernth vice ordförande under tre år. När Logen Strömkarlen lades ner övergick Br Bernth till Logen Vänersborg 471 och var där kulturledare i fyra år, även inre vakt.När Logen Vänersborg lades ner övergick Br Bernth till Logen Uddevalla 638.

Br Bernth var en omtyckt person och uppskattad person i sina loger och det är ledsamt att logen Uddevalla fick en alltför kort tid tillsammans med Br Bernth.

l

Vi lyser frid över Br Bernths minne.

Sy Kyllikki Swensson

Det är med stor sorg och saknad vi konstaterar att en av Logen Uddevalla 638s systrar , sy Kyllikki Swensson, har lämnat oss, släkt och vänner. Sy Kyllikki avled den 1 februari 2020 efter en tids sjukdom och efterlämnande söner med familjer. Sy Kyllikki fick strax för sin bortgång uppleva sin nittionde födelsedag. Sy Kyllikki blev medlem i Vasaorden logen Uddevalla 638 1983 och var under de senare åren Hedersmedlem i logen.

Sy Kyllikki var en mycket omtyckt och uppskattad person och hon hade förmågan att under sina 38 år i logen glädja oss med både sång och berättelser på våra logemöten och andra sammankomster.

l