lKontakta oss

Ordf. Birgitta Andreasson          0730-491432            gittan.andreasson@telia.com

V.ordf  Peter Holm                      0704-852207           kpeterholm@me.com

Sekr. Karin Pedersèn 070 306 74 97 karin.pedersen2@comhem.se

Kassör  Lars Eriksson             0528-20143             larse419@gmail.com

Kulturledare Anita Bäckerbo 076 228 31 75 anitha.backerbo@hotmail.com


 Välkommen att höra av dig!