Är du intresserad av att bli medlem i
Vasa Orden av Amerika?
Av oss kan du få mer information:

Ordförande: Karl-Erik Axelsson   073-9898981
V ordförande: Torbjörn From   070-2407578
Sekreterare: Elisabeth Agge   079-3480121
       
Kassör: Lars-Göran Andersson   070-2241494

 
Välkommen att höra av dig!