Drömparken i EnköpingVälkommen till Logen Enköping nr 646

 Logen stiftades den 9 april 1960
Vi är en av Vasa Orden av Amerikas 25 lokalloger inom Distriktsloge 19 i Sverige med ett 50-tal medlemmar i enköpingsområdet. Vi samlas till olika  kulturella aktiviteter och trevlig samvaro vid sex till åtta logemöten per år.
Vasa Orden av Amerika är inte bara kultur. Det finns också mycket av fester och underhållning. Logeaftnar blandas med olika slags program: föredrag, filmer, uppträdanden och träffar under trevliga former.
Utflykter i glada vänners lag, antingen till trevliga och intressanta mål eller till en grannloge, som har något festligt program.

I kontakterna med Vasa Orden i Amerika har vi  våra fem vänloger:

  • Desert Viking Lodge Nr 682, Palm Springs, Carlifonia
  • Bishop Hill Lodge Nr 683, Bishop Hill, Illinois
  • Solidaritet Lodge Nr 396, Mount Vernon, Washington State
  • Linde Lodge Nr 492, New Berlin, Wisconsin

Vill du veta mer om vår verksamhet, titta in på våra övriga sidor och på Distriktslogen.