Välkommen !

Logen stiftades den 13 mars 1950

Vi är en av Vasa Orden av Amerikas 45 lokalloger i Sverige med ett 120-tal medlemmar på Gotland. Logen Gotland är den Loge i Sverige med flest medlemmar och stabil medlemsutveckling. Vi samlas till ritualenliga logemöten vid sex olika tillfällen varje år, efterföljt av middag, samvaro och dans. I övrigt förekommer kulturella aktiviteter
med föredrag, utflykter och gemensamma resor, antingen till någon teater eller besök vid annan loge.
Är du intresserad av medlemskap i vår Loge, så kontakta vår styrelse eller någon bekant du känner som redan är medlem. Efter sedvanliga procedurer kan du sen bli invald som medlem.

Vill du veta mer om vår verksamhet, titta in på våra övriga sidor och på Distriktslogen.

Lite mera Gotland