Startsida bild 2

Välkommen till Logen Bråviken nr 751    

Norrköping – Söderköping

Vasa Orden av Amerika är en vänskaps- och kulturorganisation. Det handlar om att upprätthålla svenskamerikanska förbindelser, men också att i lokalt och nationellt perspektiv anordna arrangemang med underhållning, föredrag, utflykter, samvaro och måltids gemenskap. Gäster och nya medlemmar välkomnas!                     

Logen Bråviken nr 751 är en av Vasa Orden av Amerikas 19 lokalloger i Sverige med ett 70-tal medlemmar i nordöstra Östergötland. Logen samlas till möten under värdiga former i Norrköping sex gånger per år och därutöver till olika kulturella aktiviteter och trevlig samvaro. Vill du veta mer om vår verksamhet, titta in på våra övriga sidor och på Distriktslogen. 

Aktuellt

TidskrifterThe Vasa Star On Line /  Vasakärven 

* * *

Medlems- och fotomatrikel ligger på Medlemsidan. Klicka här

 

__________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Vasa Orden av Amerika fyller sitt syfte

Distriktsmästare Maggie Ahlin Thelin och före detta ordförande i Logen Bråviken nr 751 intervjuades i april 2019 av Folkbladet i Norrköping. Här berättar hon om Vasa Orden av Amerika, hur det hela började i Amerika, syfte, verksamhet och om den svenska delen av Logen, nu drygt 120 år senare. Du får upp hela artikeln genom att klicka här >> 
Foto: Carolina Nilsson

_____________________________________________________________________________________________

Äldre inlagor

Vissa äldre inlagor som bedöms vara av allmänt intresse för medlemmar och gäster sparas i Arkivet.
Övriga äldre inlagor sparas av Webmaster och raderas från hemsidan och alla undersidor. Alla logemöte- och styrelsemöteprotokoll spararas av protokollsekreteraren. Dessa protokoll från senaste året återfinns även på hemsidan (Medlemssidan respektive Styrelsesidan).

 _______________________________________________________________________________

Om hemsidan

Hemsidan uppdateras med aktuell information till Logens medlemmar och andra. Årsprogram, inbjudningar, Logejournaler, aktuell information mm kommer att finnas tillgängligt liksom länkar till intressanta hemsidor. Hemsidan går att ta upp i PC, Mac-datorer, Smartphones, iPhone, iPad och motsvarande tekniska plattformar. Som webadministratör av Logens hemsida är jag tacksam för återföring om eventuella felaktigheter i hemsidan, tekniska såväl som till innehållet, liksom förslag på nytt material som skulle kunna vara intressant att publicera. Sedan mars 2020 är Per Wingren webadminstratör. Skicka e-post.
Tips och information om hemsidan finns samlat på den Tekniska sidan. Läs mer.
________________________________________________________________________________________________