Är du intresserad av att bli medlem i
Vasa Orden av Amerika?
Av oss kan du få mer information

Ordförande Erik Gustavson Tel: 070-312 94 68
V Ordförande Mats Ekström Tel: 076-863 97 73
Sekreterare Gunnel Lunde Tel: 070-576 66 41
F d Ordförande Kjell Lydén Tel: 070-328 37 38 

Varmt välkommen att höra av dig!