Logen Karlstad Nr 632 stiftades den 2 maj 1954 genom att Elsa Fleetwood, som är ett i vasakretsar mycket känt och respekterat namn, och Sigurd Gustavson, sedermera grundare av Emigrantregistret, kom överens om detta.

I logens första styrelse ingick många kända karlstadsprofiler, dock bara män. Det dröjde ända till 1989 innan logen valde en kvinna som ordförande. Numera är kvinnor i majoritet i styrelsen, vilket också speglar den demografiska fördelningen i logen. Ca 2/3 av logens medlemmar är kvinnor.

Logens medlemstal ökade snabbt och var som högst år 1965 med 250 ordenssyskon. Under åren som gått har medlemsantalet tyvärr sjunkit. De senaste åren har antalet pendlat mellan 80-90 medlemmar. I skrivande stund består logen av 88 medlemmar.

Under tiden fram till 80-talets mitt var aktiviteten hög men den har, säkert på grund av åldersfördelningen, sjunkit en aning. Ambitionen är dock att öka aktiviteten genom att på olika sätt engagera och intressera fler personer, med intresse för svensk-amerikansk vänskap och kultur, att bli medlemmar i Vasa Orden av Amerika.

Logen har 6 logemöten per år, varav 4 med uppställd loge. Dessutom brukar vi arrangera en utflykt varje vår/sommar.

Logens medlemmar brukar erbjudas möjlighet att för nedsatta priser gå på teater, både på Karlstads Musikteaters operaföreställning och på Säffleteaterns operett- eller musikuppsättningar.

Logen har sina möten på Sverige Amerika Centret, som i sin tur ligger i landshövdingens residens i Karlstad