Kontakter i logen

Om du vill få mer upplysningar om Logen Knallens verksamhet
och om Vasa Orden av Amerika, läs här:

Ordförande: Jan Elgquist ,
tel. 070-6994682, e-post

V Ordförande: Birgit Hellström
tel. 070-5691221, e-post

Protokollsekreterare: Eva Lassing
tel. 070-7361047, e-post

Kulturledare: Brita Sundström
tel. 070-5615984, e-post

Webbansvarig: Per Svensson
tel. 070-5338530, e-post