Välkommen

 

Logen Knallen instiftades 28 oktober 1989

Vasa Orden av Amerika är en svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation, bildad i New Haven, Connecticut, USA, den 18 september 1896 av svenska emigranter. Då var syftet att i första hand hjälpa dem, som råkat i nöd, men också att bereda landsmän tillfälle att komma tillsammans under värdiga och trevliga former. Vasa Orden av Amerika är öppen för alla med skandinavisk härkomst jämte dessas äkta makar, oberoende av nationalitet. Att ha släktingar eller andra kontakter i USA är inget krav för medlemskap.

Sverige fick sin första loge 1924. Logerna i Sverige har i regel vänloger i Amerika, med många slag av kontakter. Logen Knallen nr 745 i Borås bildades i oktober 1989, och har firat ett festligt 30-årsjubileum.

Logen har under de gångna åren haft många intressanta och trevliga aktiviteter, oftast med svensk-amerikanskt tema. Logen Knallen nr 745 träffas en gång i månaden under vår och höst, antingen i logelokalen på Nygatan eller på något passande utflyktsmål. Mötena har alltid inslag av kultur och underhållning.

 

201116