Main menu:

Kontakter

Kontakter i logen
Du kan få mer upplysningar om logen Knallens verksamhet
och om Vasa Orden av Amerika 2018 från:

Ordförande: Jan Elgquist ,
tel. 070-6994682, e-post

V Ordförande: Birgit Hellström
tel. 070-5691221, e-post

Protokollsekreterare: Eva Lassing
tel. 070-7361047, e-post

Kulturledare: Leine Johansson
tel. 070-5843087, e-post

Webbansvarig: Mikael Wickberg,
tel. 070-7770817, e-post