Main menu:

Historik

Historik

Det stod en liten annons i Borås Tidning i februari 1989. En lokalloge av Vasa Orden skulle bildas i Borås. Initiativet fanns hos logen Strömkarlen i Trollhättan. Idén kom från Judith Lundskog, som hade Boråsanknytning.
’Strömkarlarna’ hade hyrt ett litet studierum högst upp i Folkets Hus. Där samlades alla intresserade. Vi trängdes i trappan och fick så småningom information om Vasa Orden av Amerika av Vasabröderna Lars Rosén, Arne Larsson och Sven Trollvik. Vi antecknade oss på intresselista och deltog i några sammankomster, bl.a. en gästloge i Trollhättan. På ett upptaktsmöte i Annelundsvillan i april satt vi i smågrupper och diskuterade namnet på vår blivande loge. Omröstningen stod mellan ’Vävaren’ och ’Knallen’. En begäran ställd till DM om bildande av en loge i Borås undertecknades. Den blivande logens namn skulle vara ’KNALLEN’. Sedan skulle en interimsstyrelse bildas och Åke Swahn, som varit kontaktperson, blev ordförande. Men sedan var det svårt, för vi kände knappast varandra, men vi kände att Lars Rosén från Logen Strömkarlen höll i trådarna.
Vi hade en trevlig träff på Ymerstugan i september, det första egna arrangemanget. Då hade vi många gäster från vår blivande fadderloge. Vid det mycket högtidliga instiftandet av Logen Knallen nr 745 av Vasa Orden av Amerika den 28 oktober 1989 hedrades vi med närvaro av honoratiores från när och fjärran, 150 personer deltog. Den nyinstiftade Logen Knallen blev föremål för många vänliga och varma ord och logen fick många gåvor. Banketten var festlig med många tal, som präglades av vänlighet och generositet, Vi kände oss välkomna i ordenssällskapet. I nov. 1989 hade vi äran att som delarrangörer ordna och deltaga i distriktets kurs för utbildning av tjänstemän, som hölls på hotell Scandic.
Logen Knallen startade med 48 vasasyskon-chartermedlemmar. Logen har haft logemöten, studiecirklar, trivselträffar, utflykter, opera- och teaterbesök, knytkalas och frukostmöten. Judith Lundskog var vår hedersmedlem under tiden 1991-1999. 2014 fick logen två nya hedersmedlemmar; Åke Swahn och Nancy Kindblad. Logemötena har hållits på Annelundsvillan och på Immigrantinstitutet. Sedan 1997 har logen hyrt in sig i Odd Fellow-lokalen.

Kontakt Amerika är viktigt för logesyskonen. Så gott som vid varje logemöte har hälsningar från USA framförts. Logen har gästats av många vasasyskon. Flera medlemmar har också besökt loger i Amerika. Några medlemmar har brevväxlat med Knallens Vänloge Diana Birger Jarl i New Haven, Connecticut. Logen Diana Birger Jarl har haft studiecirklar, där vi tidigare har kunnat bidra med studiematerial. Några syskon från Logen Knallen har också besökt Logen Diana Birger Jarl.
Kontakterna med vår Distriktsloge DL 19 har varit goda och givande och vi har varje år deltagit i Distriktsmötena. Logen Knallen arrangerade Distriktsmötet 2015, som hölls på Grand Hotell i Borås.

Våra tidigare ungdomsmedlemmar har deltagit i distriktets dåvarande ungdomsverksamhet, exempelvis cykelturer och kanothajk. Logen har vid några tillfällen också deltagit i gemensamhetsloger med närliggande loger.

Nationaldagen blev särskilt högtidlig år 1994 då representanter för Logen Knallen fick motta en fana ur H M Konungens hand på plats i Vänersborg, vilket också uppmärksammades i Borås Tidning. Senare på dagen deltog logen i fanparaden och Nationaldagsfirandet i Borås. Logen har som tradition att varje år delta i Nationaldagsfirandet och därefter umgås logesyskonen tillsammans i en kaffestund. 1996 firade Vasa Orden av Amerika sitt 100-årsjubileum. Två logesyskon från Logen Knallen deltog i jubileumsresan till svenskbygderna i Mellan-Västern med firandet i Bishop Hill som höjdpunkt. Firandet kulminerade vid ÅSA-dagarna på Skansen samma år då 16 logesyskon deltog.
Släktforskarföreningen inbjuder varje år till en lokalhistorisk dag i Borås, då Logen Knallen ställer upp när det är möjligt för att informera om Ordens och Logens verksamhet.
26 oktober 2019 firade Logen Knallen sitt 30-års jubileum. Logen hade 101 medlemmar den 1 januari 2020 och vänskapen mellan medlemmarna har vuxit, mycket tack vare ett varierat kulturprogram samt genom särskilt sammansatta arrangörsgrupper inför varje efterkapitel, där alla medlemmar deltar efter sin förmåga. Vi hoppas kunna fortsätta på samma sätt i många år.

Kulturledaren       sidan uppdaterad 2020-01-30