Är du intresserad av att bli medlem i
Vasa Orden av Amerika?
Av oss kan du få mer information

Namn Befattning Telefon
Britt-Marie Karlsson Ordförande 073-096 94 55
Britt Mörck Vice ordförande 079-333 99 02
Peter Sundqvist Före detta ordförande 073-042 69 88
Gunnie Sundqvist-Söderman Kulturledare 070-768 69 10

 

Varmt välkommen att höra av dig!