Är du intresserad av att bli medlem i
Vasa Orden av Amerika?
Av oss kan du få mer information

Namn Befattning Telefon
Britt-Marie Karlsson Ordförande 073-096 94 55
Bengtgöran Ellerstedt Vice ordförande 070-309 96 96
Peter Sundqvist Före detta ordförande 073-042 69 88
Börje Lantz Kulturledare 072-313 74 49

 

Varmt välkommen att höra av dig!