Logen Stockholm nr 589 

Ordförande                                              Pia Norman

Vice Ordförande                                     Sylvie Köönverk

Protokollsekreterare                               Birgitta  Sjöberg Eriksson

Biträdande Protokollsekreterare         Ann-Charlotte Halén

Ceremonimästare                                    Rolf Ögren

Kulturledare                                            Birgitta Westerlund

Kontakt med Logen får du via epost  till

Stockhollm589@gmail.com