Logen Stockholm nr 589 

Ordförande                                              Hans Ögren

Vice Ordförande                                     Sylvi Köönverk

Protokollssekreterare                            Richard Faxén

Biträdande Protokollssekreterare        Ann-Charlotte Halén

Ceremonimästare                                  Maria Nihlén

Kulturledare                                           Birgitta Westerlund

n