Är du intresserad av att bli medlem i
Vasa Orden av Amerika?
Varmt välkommen att höra av dig!

Av oss kan du få mer information

Ordförande      Nils-Erik Johansson Tel:  
V Ordförande      Jan-Olof Svärd Tel:  
Protokollssekreterare      Vakant Tel:  
Fd Ordförande      Seppo Bladbacke Tel: