Styrelsen år 2022

  • Ordförande: Einar Savolainen Grön. Tfn: 0708-393 901
  • Vice ordförande: Ingemar Kask. Tfn: 0763-733 106.
  • Protokollsekreterare: Bo Jansson. Tfn: 0510-656 25.
  • Bitr. Protokollsekreterare: Birgitta Bylander. Tfn: 0705-345 156.
  • Finanssekreterare: Gerd Lindblom Collin. Tfn: 0735-304 246.
  • Kassör: Ulf Borg. Tfn: 0733-529 951.
  • Ceremonimästare: Birgitta Lundell. Tfn: 070-217 60 15.
  • Kulturledare: Jan-Erik Björk. Tfn: 0723-200 180.
  • Fd Ordförande: Lars Bergdahl. Tfn: 0706-258 715.

Distriktsdeputerad: Charlotte Börjesson. Tfn: 0703-463 366.
Webbmaster: Ulf Borg. Tfn: 0733-529 951.

Logen Lidköpings vänloger:Tandblekningstest