Styrelsen år 2024

 • Ordförande: Ingemar Kask. Tfn: 0763-733 106.
 • Vice ordförande: Birgitta Lundell. Tfn: 070-217 60 15.
 • Protokollsekreterare: Bo Jansson. Tfn: 0510-656 25.
 • Bitr. Protokollsekreterare: Birgitta Bylander. Tfn: 0705-345 156.
 • Finanssekreterare: Gerd Lindblom Collin. Tfn: 0735-304 246.
 • Kassör: Ulf Borg. Tfn: 0733-529 951.
 • Ceremonimästare: Connie Grön. Tfn: 070-425 30 69.
 • Kulturledare: Peter Engström. Tfn: 072-545 21 89.
 • Fd Ordförande: Einar Savolainen Grön Tfn: 070-839 39 01.

Distriktsdeputerad: Eva Arpman, Logen Karlstad No. 632
Webbmaster: Ulf Borg. Tfn: 0733-529 951.

Logen Lidköpings vänloger:

 • No. 611 Nordic Lodge i Worchester, Massachusetts.
 • No. 682 Desert Viking i Palm Desert, California.Tandblekningstest