Är du intresserad av att bli medlem i
Vasa Orden av Amerika?
Av oss kan du få mer information

Ordförande Eivor Bylund Tel: 070-525 16 67
Sekreterare Ewa Fällgren Tel: 073-074 78 61
Kassör Lena Selin Tel: 070-631 50 42
Bitr sekreterare  Marianne Claesson  Tel: 076-114 05 46

Välkommen att höra av dig!