Main menu:

Startsidan

Lördagen den 15 december kl. 12.30

Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm

Arbetsmöte med julbord

Tider

12.30             Samling ordenssyskon
13.00             Arbetsmöte i lilla logesalen.                                                                                                             

Val av tjänstemän för terminen 2019

14.00             Samling gäster
14.30             Föredrag av Rolf Johansson hans nya roman Skräddare och äventyrare

15.30             Julbord

Kostnad 350 kr per person, där logen sponsrat med 100 kr. Betalas direkt till restaurangen.

Bindande anmälan senast måndagen den 10 december till PS Birgitta Sjöberg Eriksson:

08-82 99 17 eller 070-674 49 49. E-post: sjoberg.eriksson@gmail.com.

Vid avbokning efter den 10 december kl 20.00 måste matkostnaden 350 kr betalas till logens Plusgiro 55 48 29-2.

Skräddare och Äventyrare är en historisk roman som utspelar sig kring förra sekelskiftet. Berättelsens huvudperson är en ung skräddare som kastar sig ut i ett händelserikt liv i emigrationens Amerika. Boken skildrar uppväxten på Hallandsåsen och emigranternas öden på en främmande kontinent.

Romanen är baserad på verkliga händelser och historiska fakta. De unga emigranternas öden skildras medryckande i ett sekel som ännu var ungt.
Författare:Rolf Johansson har under många år bedrivit släkt- och historieforskning med fokus på förra sekelskiftet i nordvästra Skåne. Han har sammanställt en historisk roman baserad på förfäders emigrationsäventyr genom att studera autentiska Amerikabrev och resa runt i huvudpersonernas fotspår.

Vid föredraget kommer författaren att sälja sin bok. Vi får rabatt och den kostar 200 kr (i handeln 250 kr

Välkommen!

Vasa Orden Av Amerika. Logen Stockholm nr 589.

 

ÄDELMOD – SANNING – ENIGHET

***********************************************************************************************************

Den 1 januari 2018 slogs Logen Mälardrottningen nr 563 och Logen Stockholm nr 589 samman i en loge.

Logens namn är Logen Stockholm nr 589.

Vi hade vårt första möte som gemensam loge den 23 februari 2018. Det var Logen Stockholms årsmöte. Vi installerade de tjänstemän som under arbetsmötet den 16 december 2017 valdes till sina poster. Den gemensamma nomineringskommittén från båda logerna gjorde under hösten 2017 ett fantastiskt arbete med att finna tjänstemän från båda logerna.

Vi ser nu fram emot ett fortsatt aktivt arbete med att integrera de båda logernas olika kulturer.

Vi hoppas på att växa och bli en stark loge inom Vasa Orden Av Amerika. Förhoppningen är inte bara att växa i antalet medlemmar, utan vi ska också växa inåt och utvecklas som organisation skapa visioner och sätta upp tydliga mål för framtiden och bli en attraktiv mötesplats. Vasa Orden Av Amerika har fina kärnvärden som vi kan bli bättre på att lyfta fram. Värden som kan ge vår loge lyskraft i en tuff konkurrensutsatt tid.

Håkan Holmgren

O Logen Stockholm nr 589

***********************************************************************************

Logen instiftad den 5 januari 1934

Vi är en av Vasa Orden av Amerikas lokalloger i Sverige. Vi samlas till olika kulturella aktiviteter och trevlig samvaro vid tio Logemöten per år.
Vasa Orden av Amerika är inte bara kultur och allvar. Det finns också mycket av fester och underhållning. Dansaftnar blandas med olika slags program: föredrag, filmer, framträdanden och träffar under trevliga former.
Utflykter i glada vänners lag, antingen till trevliga och intressanta mål eller till en grannloge, som har något festligt program.

I kontakterna med Vasa Orden i Amerika har vi i första hand våra vänloger:

¤  Göta Lejon Lodge nr 84, Pleasantville, New York
¤  Linde Lodge Nr 492, Milwaukee, Wisconsin
 

Vill du veta mer om vår verksamhet titta in på våra övriga sidor och på Distriktslogen.