Main menu:

Historik

Vasa Orden av Amerika bildades i New Haven, Connecticut, USA, den 18 september 1896 av svenska emigranter. Då var syftet att i första hand hjälpa dem, som genom sjukdom råkat i nöd, men också att bereda landsmän tillfälle att komma tillsammans under värdiga former. Sverige fick sin första vasaloge i Göteborg 1924.
Vasa Orden av Amerika är öppen för alla med skandinavisk härkomst jämte dessas äkta makar, oberoende av nationalitet, eller i övrigt är engagerad i främjande och framåtskridande vad gäller svenskt och nordiskt arv. Att ha släktingar eller andra kontakter i USA är inget krav för medlemskap.
Vasa Orden av Amerika kallades vid bildandet Svenska föreningen där alla svenska emigranter kunde bli medlemmar. Namnet ändrades senare till Skandinaviska föreningen.  På grund av det stora intresset och att medlemsantalet blev så stort ombildades föreningen till en Orden. Det mest kända namnet för Sverige var Vasa och eftersom Ordern fanns i Amerika var namnet givet. Inom Ordern bildades en sjukkassa och en begravningskassa. Det blev en slags socialförsäkring och den första i sitt slag för svenska emigranter i Amerika. Den kom att åtnjuta stort förtroenden hos amerikanska sjukhus och myndigheter.

Vasa Ordern av Amerika – Logen 626 Skövde
stiftades den 12 november 1950. Ett antal Vasamedlemmar från logerna i Stockholm och i Göteborg samlades på Järnvägsmuseet i Skövde för att bilda en ny Vasaloge.
Logen 626 Skövde startade sin verksamhet i lokaler inhysta i Järnvägshotellet, som var beläget på baksidan av nuvarande posthuset, mitt för Resecentrum. Därefter flyttade logen runt en del för att kunna hålla sin verksamhet igång, bland annat till Hotell Billingen, Alphyddan på Billingesluttningen och Odd Fellows lokaler på Moholms Herrgård i nuvarande skattehuset. I mitten på 1970-talet flyttade logen in i Hantverkets lokaler vid Kungsgatan 9. Där stannade logen fram till 2003, då vi blev uppsagda eftersom hantverkshuset då skulle byggas om för annan verksamhet. Från och med 2004 har logen sin verksamhet förlagd till Odd Fellows lokaler på Villagatan 5 i Skövde.
Logen 626 Skövde tillhör Distrikt 19 för norra Sverige. I Sverige finns två distrikt, nr. 19 och nr. 20 (södra).
Logen 626 Skövde som idag har drygt 40 medlemmar, har en aktiv föreningsverksamhet med inriktning på kultur och trevlig samvaro. Se logens årsprogram.
Den 12 november 2010 firade logen sitt 60-årsjubileum i Odd Fellowhuset.  med många medlemmar och gäster från flera andra vasaloger närvarande. Den 14 november 2020 firar logen sitt 70-årsjubileum.
Är du intresserad av medlemskap eller bara önskar svar på någon fråga så är du välkommen att skriva eller kontakta någon av kontaktpersonerna under rubriken ”Lokalloger”, ”Skövde 626 ” och  ”Kontakter”.