Main menu:

Startsidan

Klosters kyrka med Eskilstunaån i förgrunden. Fotograf: C. Börjesson

Välkommen till VasaOrden av Amerikas lokalloge Eskilstuna nr 633

Logen stiftades den 6:e februari 1955

Vi är en av Vasa Orden av Amerikas 32 lokalloger i Sverige, med 19 medlemmar i Eskilstunaområdet. Vi samlas till olika kulturella aktiviteter och trevlig samvaro vid åtta till tio logemöten per år.
Vasa Orden av Amerika är inte bara kultur och allvar. Det finns också mycket av fester och underhållning. Dansaftnar blandas med olika slags program: föredrag, filmer, framträdanden och träffar under trevliga former.
Utflykter i glada vänners lag, antingen till trevliga och intressanta mål eller till en grannloge, som har något festligt program.

I kontakterna med Vasa Orden i Amerika har vi i första hand våra vänloger:
Gustav V Lodge Nr 175, San Diego, California
Evening Star Lodge Nr 426, Los Alamitos, California
Vill du veta mer om vår verksamhet, klicka vidare i vår sidmeny eller besök vår distriktsloge DL Norra Sverige nr 19 för mer information.